Engineering Transactions, 26, 2, pp. 211-218, 1978

O pewnych Własnościach Refrakcji Płaskiej Fali Uderzeniowej w Cieczach i Ciałach Stałych

W. Włodarczyk

W pracy zbadano proces refrakcji płaskiej, stacjonarnej fali uderzeniowej w cieczach i ciałach stałych. Wyprowadzono zależności, które determinują rodzaje fal odbitych (uderzeniowe lub rozrzedzeniowe). Otrzymano również wzory, przy spełnieniu których fala uderzeniowa przechodzi przez granice ośrodków bez żadnych zaburzeń (nie istnieje fala odbita). Badania przeprowadzono podstawie równania Thaity oraz zlinearyzowanej postaci adiabaty uderzeniowej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E. WŁODARCZYK, Wpływ fizycznych parametrów ośrodków gazowych na refrakcje płaskiej fali uderzeniowej, Biul. WAT, 25, 5, 1976.

M. MACIEJEWSKI, A. MARANDA, J. NOWACZEWSKI, E. WŁODARCZYK, B. ZYGMUNT, Analiza parametrów odbitej fali uderzeniowej w układzie gaz-ciało stałe, Biul. WAT, 25, 6, 1976.

M.H. RICE, R.G. Mc QUEEN, J.M. WALSH, Solid state, Physics, 1, 6, 1958.

R. KINSLOW, High-velocity impact phenomena, Academic Press, New York and London 1970.