Engineering Transactions, 26, 1, pp. 179-191, 1978

Numeryczna Metoda Wyznaczania Nośności Granicznej Płyt Kołowo-Symetrycznych

J. Sokól-Supel
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przedmiotem pracy jest rozwiązanie zagadnienia nośności granicznej zginanej płyty kołowej lub pierścieniowej pod obciążeniem kołowo-symetrycznym o jednym kierunku. Materiał płyty uplastycznia się według warunku plastyczności w postaci krzywej drugiego stopnia ze względu na momenty Mr i Mq. Przedstawiono algorytm i metodę numerycznego całkowania równań statyki i ugięć dla takich płyt. Metodę zilustrowano przykładami płyt z materiału Hubera-Misesa i jego uogólnienia na przypadek ortotropoii.

Full Text: PDF

References

G. EASON, Velocity fields for circular with the von Mises yield condition, J. Mech. Phys. Solids, 6, 231-235, 1958.

G. GUERLEMENT, D. O. LAMBLIN, Analyse limite de plaques circulaires avec la condition de plasticité de von Mises, Bull. Techn. de la Suisse Romande, 98, 1, 1972.

H. GÜNTHER, G. BRÄUNING, Die Traglast rotationssymmetrisch belasteter Kreisplatten mit radial veränderlicher Plattendicke und Fließspannung, Wiss Z. d. Techn. Hochsch, Karl-Marx-Stadt, 10, 5, 579-581, 1968.

H. GÜNTHER, G. BRÄUNING, Zur Traglast anisotroper Kreisplatten, Wiss. Z. d. Techn. Hochsch, Karl-Marx-Stadt, 14, 5, 587-592, 1972.

H. M. HAYDL, A. N. SHERBOURNE. Limit loads of variable thickness circular plates in bending, Nuclear Eng. Design, 22, 2, 296-300, 1972,

H. M. HAYDL, A.N. SHERBOURNE, Limit loads of variable thickness circular plates accounting for transverse shear, J. Strain Analys., 8, 2, 1973.

P. G. HODGE, Jr, Plastic plate theory, Quart. Appl. Mathem., 22, 74-77, 1964.

H. G. HOPKINS, A.J. WANG, Load-carrying capacities for circular plates of perfectly-plastic material with arbitrary yield condition, J. Mech. Phys. Solids, 3, 117-129, 1954.

D. NIEPOSTYN, Nośność graniczna płyt kołowo-symetrycznych, Czasopismo Tech., 3, 1963.

A. OSCHATZ, Bestimnung der Traglast von Kreis- und Kreisringplatten mit Berucksichtigung der Querkraftschubspannungen, ZAMM, 48, 5, 325-332, 1968.

J. SOKÓL-SUPEL, A. GRABARSKI, A. SAWCZUK, Nośność graniczna metalowych płyt kołowych, Prace IPPT 41/1975.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland