Engineering Transactions, 26, 1, pp. 101-113, 1978

Pewne Własności Ośrodków Ziarnistych Poddanych Wysokim Ciśnieniom

J. Supel
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przedstawiono wyniki badan laboratoryjnych nad określeniem deformacji plastycznych materiału ziarnistego (klinkieru cementowego) pod działaniem wysokich ciśnień (do 60 MN/m2). Programy badań obejmują czyste hydrostatyczne ciskanie oraz trójosiowe ściskanie osiowo-symetryczne realizowane w komorze trójosiowego ściskania z automatyczna rejestracja siły, przemieszczenia i zmiany objętości. Uzyskane wyniki pozwoliły wyznaczyć w przestrzeni napreżeń izolinie stałych wartości odkształceń objętościowych. Szczególna uwagę poświecono zmianom objętościowym, będącym wynikiem kruszenia pojedynczych ziarn.

Full Text: PDF

References

A. W. JENIKE, R. T. SHIELD, On the plastic flow of Coulomb solids beyond original failure, J. Appl. Mech., Dec. 1959.

Z. MRÓZ, K. KWASZCZYNSKA, Pewne problemy brzegowe dla ciał rozdrobnionych o wzmocnieniu gęstościowym, Rozpr. Inżyn., 19, 15-42, 1971.

Z. MRÓZ, On a theory of denisty-hardening media, Acta Mech. [w druku].

Z. MRÓZ, A. DRESCHER, Podstawy teorii plastyczności ośrodków rozdrobnionych, Ossolineum 1972.

A. DRESCHER, Zagadnienia doświadczalnej weryfikacji modelu ciała rozdrobnionego o wzmocnieniu gęstościowym, Rozpr. Inżyn., 20, 351-387, 1972.

A. DRESCHER, G. DE JOSSELIN DE JONG, Photoelastic verification of a mechanical model for the flow of a granular material, J. Mech. Phys. Solids, 20, 337-351, 1972.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland