Engineering Transactions, 27, 3, pp. 463-482, 1979

Drgania Losowe Pręta Będącego Elementem Pewnego Układu Hybrydowego

M. Pietrzakowski
Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono statyczną analizę drgań prostego układu hybrydowego pod działaniem losowego wymuszenia kinematycznego. Badany układ złożony jest z pręta podpartego na brzegach na dyskretnych elementach lepkosprężystych. Wymuszenie stanowią pionowe i kątowe przemieszczenia podpór będące stacjonarnymi procesami losowymi drugiego rzędu. Stosując analizę korelacyjną wyznaczono czasowo-przestrzennego funkcje korelacji losowego pola przemieszczeń i sił wewnętrznych dla procesów zginania i skręcania pręta oraz odpowiadające im wariancje. Wyniki przykładu liczbowego zilustrowano wykresami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. S. BENDAT, A. G. PIERSOL, Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1976.

B. SKALMIERSKI, A. TYLIKOWSKI, Procesy stochastyczne w dynamice, PWN, Warszawa 1973.

A. A. SWIESZNIKOW, Podstawowe metody funkcji losowych, PWN, Warszawa 1965.

Z. BURDZIŃSKI, M. GORSKI, Charakterystyki probabilistyczne i klasyfikacja nierówności terenu i dróg, Prace Instytutu Transportu PW nr 8/1974.

S. KALISKI i inni, Drgania i fale, PWN, Warszawa 1966.