Engineering Transactions, 27, 3, pp. 441-451, 1979

Metoda Badania Stateczności Żurawi Przejezdnych

R. Filonik
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

W pracy zaproponowano wykorzystanie do badania stateczności żurawi bezpośredniej metody Lapunowa i jej uogólnień. Przedstawiono metodykę pozwalającą efektywnie oszacować obszar stateczności żurawia oraz podać ostateczne warunki stateczności żurawia w przypadku istnienia sił zaburzających. Rozważania przeprowadzono na przykładzie żurawia przejezdnego przeanalizowano fazę rozruchu mechanizmu jazdy.

Full Text: PDF

References

J. LA SALLE, S. LEFSCHETZ, Zarys teorii stabilności Lapunowa i jego metody bezpośredniej, PWN, Warszawa 1966.

B. SKALMIERSKI, A. TYLIKOWSKI, Stabilność układów dynamicznych, PWN, Warszawa 1973.

W. JEDLIŃSKI, Metoda badania stateczności dynamicznej żurawia wieżowego, ABM, XXT, 1974.

K. HOSLER, Dynamische Standsicherheit von Turmdrehkranen, Forden und Hebeun, 1971.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland