Engineering Transactions, 27, 3, pp. 431-440, 1979

Modelowanie Metodą SES Układów Mechanicznych Mających Okresowo Zmienną Sztywność

W. Ostachowicz
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdańsk
Poland

W pracy przedstawiono metody sztywnych elementów skończonych do modelowania układów mechanicznych, których sztywności zmieniają się okresowo w czasie. Na przykładzie analizy drgań giętych wału podano sposób tworzenia macierzy sztywności o zmiennych w czasie elementach. Algorytm obliczeń opracowano pod kątek wykorzystania elektronicznej techniki obliczeniowej. Przedstawiono przykład zastosowania.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W.J. CUNNINGHAM, Analiza układów nieliniowych, WNT, Warszawa 1962.

J. N. Mc. DUFF, J. R. CURRERI, Drgania w technice, PWT, Warszawa 1960.

J. LACKI, W. OSTACHOWICZ, Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych w zagadnieniu drgań własnych pręta według teorii drugiego rzędu, Arch. Inż. Lad., 23, 4, 1977.

J. KRUSZEWSKI i inni, Metoda sztywnych elementów skończonych, Arkady, Warszawa, 1975.