Engineering Transactions, 27, 2, pp. 351-357, 1979

Komunikaty: Analityczne, Przybliżone Rozwiązywanie Zagadnień Przewodzenia Ciepła

J. Taler
Kraków
Poland

W pracy przedstawiono metodę przybliżonego rozwiązywania równań przewodzenia ciepła, stanowiącą modyfikację metody uśredniania funkcjonalnych poprawek. Zaproponowana metoda pozwala na konstrukcję funkcji przybliżającej rozkład temperatury, eliminując dowolność jej wyboru.

Full Text: PDF


Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland