Engineering Transactions, 27, 2, pp. 245-262, 1979

Optymalizacja Belek Sprężonych i Rozprężonych

W. Marks
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono zagadnienie optymalizacji belek dwuteowych lub skrzynkowych sprężonych i jednocześnie rozprężonych. Jako kryterium optymalizacji przyjęto objętość zastępczą betonu belki oraz kabli sprężających i rozprężających. W rozwiązaniu wykorzystano pojęcia i metody programowania matematycznego oraz doświadczenia w kształtowaniu konstrukcji sprężonych. Zadanie sformułowano jako zagadnienie programowania nieliniowego. Rozwiazanie uzyskano na podstawie warunków Kuhna-Tuckera. Korzystając z uzyskanych wyników opracowano program na komputer w języku FORTRAN, rozwalający na kolejne znajdowanie punktów przestrzeni zmiennych decyzyjnych, które spełniają warunki konieczne minimum funkcji celu i badanie, czy spełnione są w nich warunki dostateczne.

Full Text: PDF

References

S. DREWNOWSKI, W. SZWEJKOWSKI, Badanie efektów rozprężania elementów konstrukcji mostowych, Inż. i Budow., 3, 1975.

S. DREWNOWSKI, W. MARKS, Konstrukcje sprężano-rozprężane. Możliwości techniczne, warunki wytrzymałościowe i celowość stosowania, Materiały XXI Konferencji Naukowej KILiW PAN KN PZTIB, Krynica 1975.

S. DREWNOWSKI, W. MARKS, Konstrukcje sprężano-rozprężane, Koncepcja i analiza sil wewnętrznych, Arch. Inż. Lad., 2, 1977.

S. W. MARKS, Optymalizacja przekrojów prętów zginanych, Arch. Inż. Lad., 2, 1976.

W. MARKS, Optymalizacja przekrojów poprzecznych belek sprężonych, Prace IPPT, 24, 1976.

W. MARKS, Optymalizacja przekrojów poprzecznych belek sprężano-rozprężanych, Prace IPPT, 41, 1977.

Mosty, Praca zbiorowa pod redakcja A. Witkowskiego, cz. II, Arkady, 1973.

Kryteria i metody optymalizacji konstrukcji, Praca zbiorowa pod redakcja A. M. Brandta, PWN, 1977.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland