Engineering Transactions, 28, 2, pp. 223-235, 1980

Pasmo Płytowe z Materiału Poprzecznie Izotropowego w Ujęciu Mechaniki Ciał z Więzami

M. Marks
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Rozwiązano zagadnienie pasma płytowego z materiału poprzecznie izotropowego, traktując je jako ciało z więzami, z narzuconymi ograniczeniami na funkcję przemieszczeń. Przyjęto przemieszczenia wg uogólnionej teorii Meissnera. Zbadano wpływ pięciu stałych konstruktywnych, charakteryzujących materiał poprzecznie izotropowy, na siły reakcyjne.

Full Text: PDF

References

W. GUTKOWSKI, W. NOWACKI, CZ. WOŹNIAK, Dźwigary powierzchniowe, Ossolineum 1975.

M. MARKS, Płyty w ujęciu mechaniki ciał z więzami, Rozpr. Inżyn., 28, 1, 1980.

M. MARKS, Analiza pasma płytowego jako ciała z więzami, Arch. Mech. 31, 2, 1979.

CZ. WOŹNIAK, Nonlinear mechanics of the constrained and discretized material continua, wykłady w Udine 1973.

CZ. WOŹNIAK, Constrained continuous media, part. I, II, III, Bull, Acad. Polon. Sci., Série Sci. techn., 3. 4, 1973.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland