Engineering Transactions, 28, 2, pp. 177-189, 1980

Nośność Rozdzielcza Statycznie Niewystarczalnych Układów Prętowych z Materiału Asymptotycznie Idealnie Plastycznego

K. Szuwalski
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

Nie zawsze statycznie niewyznaczalny układ prętowy wykonany z materiału idealnie sprężysto-plastycznego ulega zniszczeniu wskutek zamiany w mechanizm. W przypadku niejednorodnego stanu odkształcenia w prętach może wystąpić zjawisko dekohezji wskutek ograniczonej wielkości możliwego wydłużenia prętów. Ten sam efekt może wystąpić również w przypadku pewnych materiałów asymtotycznie idealnie plastycznych. W pracy rozważono takie układy z uwzgędnieniem ciężaru własnego prętów oraz zmiany przekroju w prętach zbieżnych. Niejednoznaczności pojawiające się w rozwiązaniu zbadano przy zastosowaniu uogólnionych szeregów potęgowych. Wyniki porównano z uzyskanymi na podstawie kryterium ograniczonych odkształceń. Sformułowano warunek dalszej pracy układu po pierwszej dekohezji i podano przykład.

Full Text: PDF

References

I. DATSKO, Material properties and manufacturing process, New York 1966.

W. PRAGER, On isotropic materials with continuous transition from elastic to plastic state, Proc. V-th Int. Congr. Appl.. Mech. 234-237, 1938.

W. PRAGER, Discontinuous fields of plastic stress and flow, Proc. Sec. U.S. Congr. Appl. Mech., 21-34, 1955.

E. M. SHOEMAKER, Some paradoxes associated with elastic-plastic limit load analysis, Arch. Mech. 20, 4, 1968.

E. M. SHOEMAKER, On velocity discontinuities in elastic-plastic boundary value problems, Arch. Mech, 26, 327-331, 1974.

K. SZUWALSKI, M. ŻYCZKOWSKI, On the phenomenon of decohesion in perfect plasticity, Int. J. Solids Structures, 85-98, 1973.

A. YLINEN, A method determining the buckling stress and required cross-sectional area for centrally loaded straight columns in elastic and inelastic range, Mem: Ass. Int. Ponts. Charp. 16, 529-550, 1956.

M. ŻYCZKOWSKI, K. SZUWALSKI, Decohesive carrying capacity in thermal stress problems. Trans. 3-rd Int. Cong. Structural Mechanics in Reactor Technology, 5, part L, paper L 3/4, London 1975.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland