Engineering Transactions, 29, 4, pp. 629-640, 1981

O Pewnym Dynamicznym Zagadnieniu Szczeliny w Ośrodkach Sprężystym i Sprężysto-Plastycznym

A. Neimitz
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

Poddano analizie proces propagacji półnieskończonej szczeliny w nieograniczonym ośrodku sprężystym i sprężysto-plastycznym modelowanym w sposób podany przez Dugdale'a.

Rozwiązanie dla naprężeń i przemieszczeń w płaszczyźnie propagacji podano dla trzeciego sposobu obciążenia. Obciążenie ośrodka realizowano przez siłę skupioną przyłożoną do powierzchni szczeliny. Przez analogie zaproponowano rozwiązanie dla pierwszego sposób obciążenia.

Full Text: PDF

References

J. D. ACHENBACH, Mechanics Today, 1, 1-57, 1972.

J. D. ACHENBACH, J. of Elasticity, 3, 4, 277-288, 1973.

J. D. ACHCNBACH, Theoretical and applied mechanics. W. T. KOITER, ed., North-Holland Publ. Comp., 71-87, 1976.

L. B. FREUND, Mechanics today, 3, s. NEMAT-NASSER, 55-91, 1976.

L. B. FREUND, Dynamic crack propagation, in The Mechanics of Fracture, AMD, 19, 105-134.

L. B. FREUND, J. Mech. Phys. Solids, 20, 129-140, 1972.

L. B. FREUND, J, Mech. Phys. Solids, 20, 141-152, 1972.

J. D. ACHENDACH, A. NEIMJTZ, in: Engineering Fracture Mech., 14, 385-395, 1981.

A. NEIMITZ, Arch. Mech. 33, 6, 1981.

J. D. ACHENBACH, Contribution to the theory of aircraft structures, Delft University Press 379-397, Delft 1972.

I. L. B. FREUND, J. Mech. Phys. Solids, 21, 47, 1973.

G, T. HAHN, R. G. KAANNINEN, A. R. ROSENFIELD, ASTM STP 601, 209-233, 1976.

F. ERDOGAN, Fracture, 2, H. LIEBOVITZ, ed., Academic Press, 1968.

H. TADA, P. C. PARIS, G. R. IRWIN, The stress analysis of cracks, Del Research Corporation, St. Louis 1973.

J. EFTIS, H. LIEBOVITZ, Engineering Fracture Mech., 7, 101-135, 1975.

J. W. CRAGGS, J. Mech. Phys. Solids, 8, 66-75, 1960.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland