Engineering Transactions, 29, 3, pp. 401-417, 1981

Kształtowanie Węzłów Konstrukcji Stalowych Metodą Tensorowego Nakładania Dwóch Pól Naprężeń

J. Szlagowski
Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich
Poland

W pracy przedstawiono metodę kształtowania płaskich i przestrzennych węzłów konstrukcji stalowych uzyskanych na drodze tensorowego nakładania dwóch granicznych pól naprężeń. Wykorzystano tutaj metodę statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń. Omówiono zasady takiego dodawania, a następnie pokazano cały szereg przykładów płaskich i przestrzennych węzłów konstrukcji stalowych. Wyjściowymi polami naprężeń były elementarne układy linii nieciągłości omówione w pracy [2]. Przedstawiona metoda może służyć dla wstępnego kształtowania niektórych typów węzłów konstrukcji stalowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Statycznie dopuszczalne pola naprężeń dla węzłów konstrukcji stalowych, Prace IPPT, 44, 1977.

W. SZCZEPIŃSKI, J. SZLAGOWSKI, Graniczne statycznie dopuszczalne nieciągle pola naprężeń dla szacowania nośności granicznej, Prace IPPT, 3, 9, U, 20, 21, 1976.

K. PÓŁTORAK, J. SZLAGOWSKI, Nośność graniczna pewnego typu węzłów konstrukcji stalowych, Prace IPPT, 3, 1977.