Engineering Transactions, 29, 2, pp. 321-342, 1981

O Równaniach Teorii Liniowej Powłok z Uwzględnieniem Poprzecznych Odkształceń Postaciowych

Z. Mazurkiewicz
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

R. Nagórski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

W pracy podano wywód podstawowych związków i równań teorii liniowej powłok z uwzględnieniem poprzecznych odkształceń postaciowych, odkształceń wstępnych (lub termicznych) oraz naprężeń normalnych do środkowej powierzchni powłoki o znanym rozkładzie na jej grubości. Na podstawie związków i równań, wyprowadzonych we współrzędnych krzywoliniowych orto­gonalnych, otrzymano równania typu E. Meissnera dla powłok obrotowych, obciążonych obrotowo symetrycznie oraz opisano krótko rozwiązanie tych równań w przypadku powłoki sferycznej, obciążonej równomiernie na górnej powierzchni. Wszystkie rozważania dotyczą powłok, wykonanych z materiału sprężystego o strukturze ortotropowej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E. REISSNER, On the theory of bending of elastic plates, J. Math. Phys., 23, 1944.

E. REISSNER, Stress strain relations in the theory of thin elastic shells, J. Math. Phys., 31, 1952.

A. J. LURIE, Statika tonkostennych uprugich obolo ek, Gostechizdat, Moskwa 1947.

A. E. GREEN and W. ZERNA, The equilibrium of thin elastic shells, Quart. J. Mech. Appl. Math., 3, 1950.

P. H. NAGHDI, On the theory of thin elastic shells, Quart. Appl. Math., 14, 1957.

P. M. NAGHDI, The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic shell of revolution, Quart. Appl. Math., 15, 1957.

P. M. NAGHDI, Foundations of elastic shell theory, Progress in solid mechanics, North Holland, 4, Amsterdam 1963.

C. WOŹNIAK, Nieliniowa teoria powłok, PWN, Warszawa 1966.

B. P. PELECH, Teorija obolocek s konecnoj estkostju, Naukova Dumka, Kiev Y1973.

B. P. PELECH, Obobsćennaja teorija obolocek, Lvov 1978.

S. A. AMBARCUMIAN, Ob caja a teorija anizotropnych obolocek, Nauka, Moskva 1974.

K. Z. GALIMOV, Teorija obolocek c ucetom poperecnogo sdviga, Izd. Kazan. Univ. 1977.

A. K. GALINS, Rascet plastin i obolocekpo utocnennym teorijam, Issledovanija po teorii plastin i obolo ek, Kazań 1967.

W. PIETRASZKIEWICZ, Consistent second approximation to the elastic strain energy of a shell, ZAMM, 5, 1979.

Z. MAZURKIEWICZ, R. NAGÓRSKI, O równaniach powłok obrotowych obciążonych obrotowo-symetrycznie, Arch. Inż. Ląd., 24, 1, 1978.