Engineering Transactions, 28, 1, pp. 49-59, 1980

Pewne Rozwiązanie Problemu Zginania Powłoki Sferycznej Obciążonej Obrotowo-Symetrycznie

P. Wiśniakowski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

W pracy podano rozwiązanie problemu statyki cienkiej powłoki sferycznej o stałej grubości wykonanej z materiału sprężyście jednorodnego i znajdującej się w obrotowo symetrycznym stanie zgięciowym. Otrzymano za pomocą rzeczywistych szeregów potęgowych rozwiązanie formalnie ściśle dla powłoki sferycznej o dwóch brzegach. W odróżnieniu od znanych rozwiązań opartych przeważnie na równaniach Reissnera rozwiązano zagadnienie bezpośrednio w przemieszczeniach.

Full Text: PDF

References

W. FLUGGE, Powłoki. Obliczenia statyczne, Warszawa 1972

I. MENYGARD, Konstrukcje powłokowe, Warszawa 1971.

R. NAGÓRSKI, Zginanie powłoki sferycznej obciążonej ciężarem własnym, Rozpr. Inż., 25, 3, 1977.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland