Engineering Transactions, 29, 2, pp. 199-212, 1981

Dwuwymiarowy Serwomechanizm do Ciągłej Korekcji Rozłożenia Masy Wirnika Sztywnego (Wyrównoważanie Eksploatacyjne w Jednej Płaszczyźnie Korekcji)

Z. Gosiewski
Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin
Poland

W pracy przedstawiono dwuwymiarowy serwomechanizm do automatycznej korekcji rozłożenia masy wirnika sztywnego, niewyrównoważonego «statycznie». Dla Wybranego modelu wirnika dokonano syntezy i oceny stabilności serwomechanizmu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. GOSIEWSKI, Aktywne regulowanie poziomu drgań maszyn wirnikowych o sztywnych wirnikach o zmiennym niewyrównoważeniu. Maszynopis pracy doktorskiej, IPPT PAN, 1981.

W. T. MOROZOWSKI, Wielowymiarowe układy automatyki, WNT, Warszawa 1974.

Z. GOSIEWSKI, Patent nr 117196 oraz zgłoszenie patentowe nr P-224860.

A. NIEDERLIŃSKI, Układy wielowymiarowe automatyki, Podstawy teoretyczne, WNT, Warszawa 1974.

S. PASZKOWSKI, Stabilność pewnych dwuwymiarowych układów regulacji automatycznej, Biuletyn WAT, 3/103, Warszawa 1961.

M. Z. KOBOWSKIJ, Awtomaticzeskoje uprawlienie wibrozaszczitnymi sistemami, Nauka, Moskwa 1976.

A. A. K.AZAMAROW, A. M. POLATNIK, L. O. RODNIANSKI, Dinamika dwumiernych sistem awtomaticeskogo regulirowania, Nauka, Moskwa 1967.

A. MUSZYŃSKA, Modelowanie i analiza dynamiczna wirników, praca habilitacyjna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 1975.