Engineering Transactions, 30, 1, pp. 121-128, 1982

Komunikaty: Geometria Obszaru Uplastycznienia w Procesie Wyciskania

J. Piwnik
Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Białystok
Poland

Praca zawiera doświadczalną weryfikację uproszczeń geometrii strefy deformacyjnej, wprowadzanych w metodach obliczeniowych procesu wyciskania pręta cylindrycznego przez matryce stożkowe. Granice obszaru uplastycznienia wyznaczono na podstawie obrazów zdeformowanej uprzednio kwadratowej siatki nanoszonej w przekrojach wzdłużnych podziału próbek. Dodatkowo do tego celu wykorzystano pola twardości. Stwierdzono znaczne różnice pomiędzy doświadczalnym i teoretycznym kształtem i zasięgiem strefy deformacji plastycznej. Lepszą jakościowo zgodność rozwiązań teoretycznych z doświadczeniem uzyskano dla dużych stopni redukcji. Zwrócono szczególną uwagę na konfrontację z eksperymentem założeń geometrii strefy deformacyjnej przyjmowanych w energetycznych metodach obliczeń obróbki plastycznej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Introduction to the mechanics of plastic forming of metals, PWN, Warszawa 1979.

J. PIWNIK, Metody obliczeń złożonych procesów obróbki plastycznej w świetle badań doświadczalnych, Prace IPPT PAN, 14, 1979.

B. AVITZUR, Flow characteristics through conical converging dies, Ir. of Eng. for Ind., Trans. ASME, Series B, 88, 1966.

Metal forming interrelation between theory and practice, Plenum Press, London-New York 1971.