Engineering Transactions, 31, 3, pp. 407-416, 1983

Komunikaty: Koncentratory Fali Detonacyjnej (Punktowy i Liniowy)

E. Włodarczyk
Warszawa
Poland

Zaproponowano dwa układy (koncentratory) złożone z odpowiedniej konfiguracji segmentów ładunku stałego materiału wybuchowego o symetrii cylindrycznej i różnych prędkościach detonacji. W układach tych można generować w wycinku (sektorze) kuli lub walca koncentryczne fale detonacji. Fronty tych fal mają kształt czaszy kulistej lub odcinka powierzchni cylindrycznej, które propagują się w kierunku środkach wycinka kuli (rys. 1) lub osi wycinka walca (rys. 2). Specyfika konstrukcji koncentratorów polega na odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni kontaktu poszczególnych ich segmentów. W pracy wyprowadzono zamknięte wzory określające postać tych powierzchni. Na drodze obliczeń numerycznych określono wartości parametrów, przy których objętości wycinków (kuli i walca) oraz powierzchnie koncentrycznych frontów fal osiągają maksymalne wartości. Ma to ważne znaczenie dla praktycznych zastosowań tego rodzaju układów kumulacyjnych, szczególnie przy napędzaniu linerów o powierzchni kulistej lub cylindrycznej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. PAUL, D. WARSCHAUSER, Solids under pressure, McGraw-Hill Book Company, INC. New York, San Francisco, Toronto London 1963.

G. E. DUVALL, Shock waves in the study of solids, Appl. Mech. Reviews, 115, 11, 1962.

G. GUDERLEY, Starke kugelige und zylindrische Verdichtuugstosse in der Nahe der Kugelmittelpunktes bzw. der Zyliltderachse, Luftfahrtforschung, 19, 9, 1942.

К. П. Стаmокоnич, Неустацовившиеся двuж;ения сплошной среды, Науца, Москва 1971.

В. Ф. Дьяченко, В. С. Имшенник, Сходящаяся цилmдрическал ударная волна в плазме с учетон структуры фронта, ЖВtvlиМФ, 3, 5, 1963.

Р. И. Нигматулин, Сходящеся цилuидрические и сфериЧЕские детонациоиные волны, ПММ, вьш, 1967.

Я. Г. Сапунков, Сходящиеся детонациоттые волны в режиме Чепмеиа-Жуге в среде с перемениой и постоютой начальными плотностями, ПММ, вьm. 5, 1967.

В. В. Сильвестров, В. М. Титов, Сходящался удариал волщ в жидшм водороде, Физика Горения и Взрыва, вып 4, 1975.

S. KALISKI, A. PAPLIŃSKI, E. WŁODARCZYK, Concentric spherical shock wave generated by a thermal wave, J. Techn. Phys., 16, 1, 1975.

K. A. BRUECKNER, S. JORNA, Laser driven fusion, KMSF Inc., Ann Arbor, Michigan 1973.

С. Калиский, Работы 110 термо лдерпому микросиитезу в Польше, Международный Центр Нау-юй и Технической Информации, Москва 1978.

S. KALISKI, Lasery, synteza jądrowa, Wiedza Powszechna-Omega, Warsawa 1982.

H. DERENTOWICZ, S. KALISKI, Implementation of biconical system of explosion-induced plasma microfusion, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. Tech., 27, 2, 1979.

H. DERENTOWICZ, S. KALISKI, J. WOLSKI, Z. ZIÓŁKOWSKI, On generating the neutrons of nuclear fusion by a pure explosion, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie. Tech., 25, 10, 1977.

M. BUSCO, Optical properties of detonation waves (optics of explosives), Proc, Symp. Inter. on Detonation., California 1970.