Engineering Transactions, 32, 2, pp. 197-210, 1984

Metoda Modyfikacji w Obliczeniach Własności Dynamicznych Konstrukcji Sprężystych

M. Bossak
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Warszawa
Poland

T. Koch
Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wrocław
Poland

W pracy przedstawiono równanie ruchu modelu belkowego struktury sprężystej we współrzędnych uogólnionych oraz jego rozwiązanie, przy danym tłumieniu modalnym, metodą super­pozycji postaci drgań własnych. Następnie opisano ruch struktury modelowej równaniem we współrzędnych głównych, związanych z najniższymi częstościami drgań własnych i wskazano na dostateczną dla celów praktycznych dokładność takiego opisu.
W dalszej części pracy przedstawiono opis ruchu modelu równaniem we współrzędnych quasi-głównych, które stanowią kombinację współrzędnych głównych i uogólnionych i wykorzystano ten sposób opisu do budowy metody modyfikacji. Zamieszczono następnie algorytm obliczeń dynamicznych metodą modyfikacji, wykorzystującą współrzędne quasi-główne, według którego przeliczono trzy przykłady. Wyniki otrzymane z obliczeń metodą modyfikacji porównano w tablicach z wynikami obliczeń pełną belkową metodą sztywności.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. ŚWISZCZOWSKI, Metody modyfikacji w obliczeniach konstrukcji sprężystych, Arch. Inż. Ląd., 20, 3, 1974.

N. DIBKHANS, Kleinrechnereinsatz fur Berechnungsaufgaben im Konstrunktionsbereich, Berechnung von Werkzeugmaschinen, Fortschr. Ber. VDI Z. Reihe 1, Nr 68, VDI Verlag. Dusseldorf 1980.

A. L. KLOSTERMAN, W. A. Mc CLELLAND, Combining experimental and analytical techniques for dynamie system analysis, Theory and practice in finite element structural analysis, University of Tokyo Press, 1973.

C. P. STAVRINIDIS, A procedure for complicated dynamical equations, Computer Methods in Applied Mech. Eng., 20, 1979.