Engineering Transactions, 32, 2, pp. 185-196, 1984

O Idealnym Kontakcie Układu N Płyt

B. Rogowski
Politechnika Łódzka, Łódź
Poland

Praca poświęcona jest osiowo symetrycznemu zagadnieniu gładkiego nie połączonego kontaktu. W stanie idealnego kontaktu znajduje się N kołowych płyt poprzecznie izotropowych, o różnych wymiarach i właściwościach sprężystych. Warunki kontaktu sprowadza się do znalezienia rozwiązań układu równań całkowych Fredholma drugiego rodzaju, określających poszukiwane wymiary obszarów kontaktu, przemieszczenia i naprężenia kontaktowe. Wskazano na sposób przejścia do rozwiązań przypadków szczególnych, przedstawiono graficznie wyniki numerycznych obliczeń i sformułowano wnioski.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. M. L. GLADWELL, Contact problems in the classical theory of elasticity, Noordhoff, Leyden 1980.

T. AIHARA, On the axisymmetric problem of elastic contact between smooth circular plates, Bull. JSME, 22, 166, 483-490, 1979.

Y. MINAKUCHI, T. KOIZUMI, S. THIBUYA, K, TAKAKUDA, Contact stresses in two elastic slabs and a sandwiched solid metal fiat gasket, Bull. JSME, 2S, 207, 1359-1365, 1982.

A. P. S. SELVADURAI, Elastic contact between a flexible circular plate and transversely isotropic half space, Int. J. Solids Struct., 16, 167-176, 1980.

J. R. TURNER, Contact on a transversely isotropic half spaces or between two transversely isotropic bodies, Int. J. Solids Struct., 16, 409-419, 1980.

B. ROGOWSKI, O strukturze rozwiązań w zagadnieniach płyt ortotropowych, Mech. Teor. Stos., 13, 3, 421-431, 1975.