Engineering Transactions, 34, 3, pp. 259-273, 1986

O Mechanicznych Przyczynach Zużycia Kształtowego Głowic Magnetycznych

J. Haduch
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Zużycie głowic magnetycznych przez współpracujące z nimi taśmy nie zachodzi równomiernie na całej powierzchni styku z taśmą. W pracy rozpatrzono związek tego kształtowego (falistego) charakteru zużycia z rozkładem deformacji taśmy rozpiętej na głowicy. Postawiono hipotezę, że główną przyczyną zjawiska jest odpowiedni, również falisty, rozkład nacisków wywieranych przez taśmę na stykającą się z nią powierzchnię głowicy. Aby to zweryfikować, dokonano analizy odkształceń taśmy przy różnych modelach taśmy (powłoka sprężysta w stanie błonowym i zgięciowym) i głowicy (podłoże sprężyste izotropowe i ortotropowe pasmowe). Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych i badań doświadczalnych zużycia głowic, które hipotezę potwierdziły.

Full Text: PDF

References

J. F. DUNDOVIC, Magnetic-head relaxing techniques, Audio Eng. Soc, 24, 8-656. 659, 1976.

A. BROESE VAN GROENOU, M. I. L. UJITERSCHOUT, A quick test on wear of head materials by recording tapes, IEEE Trans. on Magnetics, 19, 5, 1983.

J. F. CARROL, R. C. GOTHAM, The measurement of obrasiveness of magnetic tape, IEEE Trans. on Magnetics, 2, 1, 6, 12, 1966.

K. TANAKA, O. MIYAZAKI, Wear of magnetic materials and audio heads sliding against magnetic tapes types, Wear, 66, 3, 289, 306, 1981.

J. LIPKA, J. STEFAŃSKA, Ogólny zarys problematyki zużycia głowic magnetofonowych, Prace Nauk. Polit. Warsz., Mechanika, 30, 101, 104, 1975.

М. И. ГОРБУНОВ-ПОСЛДОВ, Балки и плиты на упругом остювапии, Масстройиздат, Москва 1949.

J. LIPKA, Wytrzymałość maszyn wirnikowych, WNT, Warszawa 1967.

W. NOWACKI, Dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1979.

W. NOWACKI, Teoria sprężystości, PWN. Warszawa 1970.

L. M. GILFAND, S. W. FOMIN, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa 1979.

K. MAURIN, Analiza, PWN, Warszawa 1977.

J. HADUCH, Analiza deformacji taśmy magnetycznej we współpracy z głowicą i przyczyn zużycia ksztaltowego powierzchni robocze głowic magnetycznych, w posiad. 1 Zesp. IKPPiO Polit. Warsz.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland