Engineering Transactions, 34, 1-2, pp. 56-79, 1986

Dysypacja Energii w Półnieskończonym Pręcie z Materiału o Własnościach Prawie Sprężystych

W. Gierulski
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

W pracy rozważono zagadnienie dysypacji energii mechanicznej w półnieskończonym cylindrycznym jednorodnym pręcie z uwzględnieniem tłumienia wewnętrznego, przy obciążeniu okresowo zmienną siłą o cyklu symetrycznym działającym na początku pręta. Własności materiału opisano pętlą histerezy o kształcie równoległoboku ze sztywnym odciążeniem. Przedstawiono równania opisujące zjawisko w sposób ścisły. Przedstawiono też przybliżoną metodę ich rozwiązania.

 
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Drgania i Jale, red. S. KALISKI, PWN, Warszawa 1966.

W. K. NOWACKI, Zagadnienia falowe w teorii plastyczności, PWN, Warszawa 1974.

J. OSIECKI, Propagation of plastic strain waves in a semi-infinite bar produced by a periodic load, Proc. Vibr. Probl. 3, 2, 1962.