Engineering Transactions, 34, 1-2, pp. 47-58, 1986

Możliwości Wykorzystania Analogii Elektrycznej do Rozwiązywania Pewnych Zagadnień z Teorii Sprężystości

J. Śliwka
Katedra Budowy Mostów, Politechnika Śląska, Gliwice
Poland

Przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania analogii elektrycznej do określenia rozkładu naprężeń w półprzestrzeni sprężystej pod obciążeniem przekazanym przez sztywne ciało o ograniczonej powierzchni. Praca ma charakter rozpoznawczy w zakresie technologicznej możliwości badań, dokładności metody i jej praktycznego zastosowania w budownictwie.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BOUSSINESQ, Application des potentiels a l’équilibre et du mouvement des solides élastiques, Gauthier-Villars, Paris 1885.

R. L. SCHIFFMAN, B. D. AGGARWALLA, Stresses and displacement producet in a semi-infinite elastic solid by a rigid elliptical footing, Proc. V ICOSOMEF, t. I, 795, Paris 1961.

I. KISIEL, B. LYSIK, Zarys reologii gruntów. Działanie obciążenia statycznego na grunt, Arkady, Warszawa 1966.

O. DĄBROWSKI, Analogia elektryczna przestrzennych zagadnień teorii sprężystości, Prace Nauk. Inst. Inżyn. Lądowej Politechn. Wrocławskiej, seria: Studia i Materiały, nr 1, Wrocław 1970.

M. T. HUBER, Teoria sprężystości, część I i II, PWN, Warszawa 1954.

Л. В. НИЦЕЦКИН, Электромоделирование трехмерных конmаtmных задач теории упру гостии, Издательство Новочеркаского политехнического института, стр. 43, 1960.

W. A. GOWORKOW, Pola elektryczne i magnetyczne, WNT, Warszawa.

A. LISOWSKI, Technika analogii elektrycznych w budownictwie, Arkady, Warszawa 1969.