Engineering Transactions, 35, 3, pp. 473-494, 1987

Optymalizacja Dyskretna Regularnych Konstrukcji Prętowych przy Uwzględnieniu Warunków Utraty Stateczności

M. Pyrz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przedmiotem pracy jest optymalizacja dyskretna regularnych konstrukcji prętowych przy uwzględnieniu warunków utraty stateczności. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimum ciężaru materiału prętów. Zmiennymi decyzyjnymi są pola przekrojów poprzecznych prętów dobierane z danego, skończonego katalogu. W warunkach ograniczających uwzględniono możliwość wystąpienia różnych postaci utraty stateczności. Zadanie optymalizacji rozwiązano przy wykorzystaniu metody przeglądu według rosnących wartości funkcji celu. Przedstawiono przykłady obliczeniowe dla różnych typów konstrukcji.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BAUER, W. GUTKOWSKI, Stateczność regularnych konstrukcji Prętowych, Arch. Inż. Lądowej, 19, 1, 1973.

J. BAUER, W. GUTKOWSKI, Z. IWANOW, A discrete method for lattice structures optimization, Engng Optimization, 5, 1981.

J. BAUER, W. GUTKOWSKI, Z. IWANOW, Metody numeryczne w optymalizacji dyskretnej, Mechanika i Komputer, 4, Warszawa 1981.

J. BŁACHUT, A. GAJEWSKI, Unimodalna oraz bimodalna optymalizacja drgających i narażonych na utratę stateczności prętów i luków, w: Optymalizacja Wytrzymałościowa Konstrukcji, Ossolineum, Wrocław 1983.

S. BŁASZKOWIAK, Z. KĄCZKOWSKI, Metoda Crossa, PWN, Warszawa 1959.

В. А. БОБИН, Разносмно-вариационные мемоъы смроимельной механики, Госстройиздат, Киев 1963.

H. GREENBERG, Integer programming, Academic Press, New York 1971.

L. GAWKOWSKA, Dobór optymalnych przekrojów prętów w strefach sztywności przekryć strukturalnych, Arch. Inż. Lądowej, 31, 1-2, 1985.

W. GUTKOWSKI, Regularne konstrukcje prętowe, PWN, Warszawa 1973.

Z. IWANOW, The enumeration method according to the increasing value of the objective Junction in the optimization of bar structures, Bull. Polon. Sci., Serie Sci. tech., 29, 9/10, 1981.

C. JORDAN, Calculus of finite differences, Chelsea, New York 1950.

N. S. KHOT, M. P. KAMAT, Minimum weight design of truss structures with geometric nonlinear behaviour, AIAA J., 23, 1985.

J. KIUSALASS, Optimal design of structures with buckling constraints, Int. J. Solids Struct., 9, 1973.

E. F. MASUR, Z. MRÓZ, Nonstationary conditions in structural design, Int. J. Solids Struct., 15, 1979.

W. NOWACKI, Mechanika budowli, T. 2, PWN, Warszawa 1967.

N. OLHOFF, H. RASMUSSEN, On single and bimodal optimum buckling loads of clamped columns, Int. J. Solids Struct., 13, 1977.

K. F. REINSCHMIDT, Discrete structural optimization, J. Structural Division, 97, ST1, 1971.

S. TIMOSHENKO, J. M. GERE, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.

A. R. TOAKLEY, Optimum design using available sections, J. Structural Division, 94, STS, 1968.

H. K. TURNER, R H. PLAUT, Optimal design for stability under multiple loads, J. Eng. Mech. Division, ASCE, 12, EM6, 1980.

T. WAH, L. R CALCOTE, Structural analysis by finite differences, Van Nostrand Reinhold Company, 1970.

D. F. YATES, T. B. B0FFEY, A. B. TEMPLEMAN, A heuristic method for the design of minimum weight trusses using discrete member sizes, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 37, 1, North-Holland Publishing Company, 1983.