Engineering Transactions, 35, 2, pp. 275-288, 1987

Modelowanie Procesów Wyciskania Materiałów Niejednorodnych

J. Piwnik
Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok
Poland

W pracy przedstawiono i omówiono obrazy płynięcia plastycznego materiału z określoną sztuczną niejednorodnością, poddanego procesowi wyciskania współbieżnego. Wyciskanie realizowano na próbkach z matrycą (osnową) plastelinową. Stosowano trzy warianty nie­jednorodności wyjściowej. W pierwszym w matrycy wykonano regularne otwory, które następnie zapełniano substancją sypką. W drugim wariancie nanoszono kanały o prostokątnym przekroju równolegle do głównej osi próbki. Kanały te wypełniono tworzywem sypkim (miałem kredowym). Wariant trzeci polegał na wypełnianiu różnie zorientowanych kanałów w matrycy wkładkami z kruchego, sztywnego materiału, którym było mydło szare. W trakcie badań okazało się, że postać początkowo obranej niejednorodności w materiale zmienia jakościowo formę po wyjściu z obszaru uplastycznienia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Ю. С. САФАРОВ, О моделировании пласмических деформаций, Кузн. Штамп. Произ., 8, 1974.

E. G. THOMSEN, C. T. YANG, S. KOBAYASHI, Mechanics of plastic deformation in metal processing, Mac Mi11an, New York, 1965.

T. Z. BLAZYNSKI, Metal forming: tool profiles and flow. The Mac Millan Press, London 1976,

И. Л. ПЕРЛИН, Л. Х. РАЙМТБАРГ, Теория прессования мемаллов, Металлургия, Москва 1975.

Пласмическая деформация нерядовых мемаллических мамериалов, Иэд. Наука, 1976.

Л. Н. МоГУчий, Обрабомка давлением мруднодеформируемых мамериалов, Изд. Машиностроение, 1976.

I. HYLA, Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów kompozytowych, Warszawa 1978.