Engineering Transactions, 35, 2, pp. 205-215, 1987

Ogólne Sformułowanie Równań Ruchu Ośrodka Lepkosprężystego

A. Podhorecki
Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
Poland

Rozpatruje się dowolny liniowy ośrodek lepkosprężysty. W równaniach naprężenie-odkształcenie występują wielomianowe operatory różniczkowe względem czasu. Do wyprowadzenia ogólnych równań przemieszczeniowych ruchu wykorzystano metodę wariacyjną. Stosując metody elementów skończonych do dyskretyzacji przestrzennej, uzyskano układ zwyczajnych równań różniczkowych względem czasu. Równania te można rozwiązać numerycznie dobrze znanymi i oprogramowanymi metodami (stosowanymi w m.in. metodzie elementów skończonych).

Full Text: PDF

References

B. BUDKOWSKA, Analiza numeryczna warstwowego ośrodka lepkosprężystego, Mech. i Komputer, t. 2, PWN Warszawa-Poznań, 275-286, 1980.

W. NOWACKI, Teoria pełzania, Arkady, Warszawa 1963.

M. E. GURTIN and E. STERNBERG, On the linear theory of viscoelasticity, Arch. National Mech. Anal., 11, 1, 291-356, 1962.

A. PODHORECKI, A. PODHORECKA, Lepkosprężysty element czasoprzestrzenny, Rozpr. Inżyn., 33, 1/2, 3-22, 1985.

B. HUSIAR, R. ŚWITKA, Quasi-statyczne pełzanie cięgna lepkosprężystego w ujęciu dyskretnym, Arch. Inżyn. Lądow., 25, 1; 11-19, 1979.

R. ŚWITKA, Propozycja dyskretyzacji problemów lepkosprężystości, Materiały Sympozjum ,,Reologia Drewna i Konstrukcji Drewnianych", Akademia Rolnicza w Poznaniu, 1984.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland