Engineering Transactions, 35, 1, pp. 55-70, 1987

O Oddziaływaniach Wewnętrznych w Ośrodku Nasyconym Cieczą

J. Kubik
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

M. Cieszko
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

W pracy przedyskutowano przyczyny oraz charakter oddziaływań wewnętrznych w izotropowym, odkształcalnym ośrodku porowatym nasyconym cieczą. Rozważania przeprowadzono przy założeniu, że struktura porów ośrodka scharakteryzowana jest dwoma parametrami: porowatością objętościową i efektywną porowatością powierzchniową, co prowadzi do kinematycznego podziału ośrodka różnego od podziału fizycznego. Określono jawną postać funkcji intensywności wymiany masy między składnikami kinematycznymi i stwierdzono, że wymiana ta zależy od szybkości zmian stosunku gęstości składników fizycznych oraz zmian parametrów struktury. Wykazano, że wzajemne oddziaływanie pomiędzy porowatym szkieletem i cieczą obejmuje nie tylko siły dyfuzyjne i siły związane z niejednorodnością struktury, ale również efekt sprzężenia dynamicznego i siły wywołane wymianą masy w ośrodku.

Full Text: PDF

References

R. M. BOWEN, Compressible porous media models by use of the theory of mixtures, Int. J. Engng Sci., 20, 6, 697-735, 1982.

J. H. PREVOST, Mechanics of continuous porous media, Int. J. Engng Sci., 18, 787-800, 1980.

D. S. DRUMHELLER, The theoretical treatment of a porous solid using a mixture theory, Int. J. Solids Structures 14, 441-456, 1978.

G. SZEFER, Nonlinear problems of consolidation theory. Problemes de Reologie, Symposium Franco-Polonais, Cracovie 1977, PWN, Warszawa 1978.

L. W. MORLAND, A simple constitutive theory for a fluid-saturated porous solid, J. Geoph. Research, 77, 5, 890-900, 1972.

G. A RAMIREZ, Constitutive equations for the flow of incompressible fluids through an elastic porous solid, Israel J. Technology, 9, 5, 411-425, 1971.

W. DERSKI, Equations of motion for a fluid-saturated porous solids, Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Tech, 26, 1, 11-16, 1978.

S. T. KOWALSKI, Współrzędne normalne i warunki brzegowe w teorii mieszanin, Prace IPPT, Nr 5, 1980.

J. KUBIK, Mechanika silnie odkształcalnych ośrodków o anizotropowej przepuszczalności, Prace IPPT, Nr 29, 1981.

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid, J. Acoust Soc. Am., 28, 2, 168-191, 1956.

J. KUBIK, On internal coupling in dynamic equations of fluid-saturated porous solid, Int. J. Engng Sci. 24, 6, 981-989, 1986.

W. DERSKI, H. I. ENE, Les equations du movement dans les milieux poreux, Studia geot. et mech., 2 19-27, 1979.

W. DERSKI, S. J. KOWALSKI, On the motion and mass continuity equations in a porous fluid-saturated medium, Studia geot. et mech., 2, 3-12, 1980.

J. KUBIK, Large elastic deformations of a fluid-saturated porous solidi J. de Mec., N. special, 1982.

J. KUBIK, A. SAWCZUK, A theory of anisotropic consolidation, Ingenieur-Archiv, 53, 1983.

J. KUBIK, A dynamic theory of fluid-porous solid composition. I. Motion equations, Arch. Mech., 3, 1985.

J. KUBIK, Permability tensor and porosity of material with rectilinear channels, Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. tech., 27, 10-11, 445-453, 1979.

J. KUBIK, A macroscopic description of geometrical pore structure of porous solids, Int. J. Engn Sci., 24, 6, 971-980, 1986.

C. TRUESDELL, R. A. TOUPIN, The elastical field theories, In: Handbuch der Physik, Vol III/1 Ed. S. FLUGE, Springer-Verlag, 1960.

A. E. GREEN, P. M. NAGHDI, A dynamical theory of interacting continua, Int. J. Engng Sci., 3, 231-241, 1965.

A. E. GREEN, P. M. NAGHDI, The flow of fluid through an elastic solid, Acta Mech., 9, 329-340, 1970.

R. M. BOWEN, Theory of mixtures, in: Continuum Physics, Edited by A. C. ERINGEN, Academic Press, New York, San Francisco, London 1976.

P. A. C. RAATS, Forces acting upon the solid phase of a porous medium, ZAMP, 19, 606-613, 1968.




Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland