Engineering Transactions, 36, 3, pp. 519-539, 1988

Nieliniowa Analiza Belek Żelbetowych Poddanych Działaniu Obciążeń Impulsowych. Część II. Analiza Numeryczna i Porównanie z Wynikami Eksperymentalnymi

G. Bąk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

A. Stolarski
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Celem pracy jest weryfikacja numeryczno-porównawcza dyskretnego sformułowania, problemu dynamiki belki żelbetowej przedstawionego w pierwszej części niniejszej pracy. Jako podstawę analizy porównawczej przyjęto wyniki doświadczalne i teoretyczne zaczerpnięte z literatury. Wykazano zgodność uzyskanych rozwiązań numerycznych z tymi wynikami. Przeprowadzono dyskusję wyczerpania nośności strefy ściskanej w przekroju krytycznym belki.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. BĄK, A. STOLARSKI, Nieliniowa analiza belek żelbetowych poddanych działaniu obciążeń impulsowych. Część I. Dyskretyzacja problemu dynamiki belki żelbetowej, Rozpr. Inżyn., 36, 3, 1988.

F. T. MAVIS, F. A. RICHARDS, lmpulse testing of concrete beams, J. ACI, 52, 9, 93-102, 1955.

И. К. БЕЛОБРОВ, В. И. ЩЕРБИНА, Влияние бысмрых загружений па прочносмь железобемонных балок, Сборник НИИЖБ "Влияние скорости нагружения, гибкости и крутящих моментов на прочность железобетонных конструкций", Стройиздат, 37-87, Москва 1970.

M. J. MIKKOLA, H. S. SINSALO, Nonlinear analysis of reinforced concrete structures, Proc. RILEM-CEB-IABSE-IAAS - Interassociation Symposium "Concrete Structures Under Impact and Impulsive Loading", Berlin (West), 534-547, June 2-4, 1982.

W. AMMANN, Applicability of dynamic plasticity theorem to impulsively loaded reinforced concrete structures, Structural Impact and Crashworthiness, vol. 2, Conference Papers, 605-616, Elsevier Applied Science Publishers, London, New York 1984.

F. EMRICH, J. HERTER, G. PEFFER, Nonlinear finite element analysis of reinforced concrete beams under impact load in comparison with experimental results, Proc. RILEM-CEB-IABSE-IAAS - Interassociation Symposium "Concrete Structure Under Impact and Impulsive Loading", Berlin (West), 455-471, June 2-4, 1982.

F. EMRICH, J. HERTER, G. PEFFER, Nichtlineare zweidimensionale Finite-Element-Analyse van Stahlbetonbalken unter Stosseinwirkung, Beton- und Stahlbetonbau, 12, 329-335, 1985.

E. LIMBERGER, K. BRANDES, J. HERTER, Infulence of mechanical properties of reinforcing steel on the ductility of reinforced concrete beams with respect to high strain rates, Proc. RILEM-CEB-IABSE-IAAS - Interassociation Symposium "Concrete Structures

Unter Impact and Impulsive Loading", Berlin (West), 134-145, June 2-4, 1982.

P. PERZYNA, The constitutive equations for rate sensitive plastic materials, Quart. Appl. Math., 20, 321-332, 1963.

K. BRANDES, Strain rate effects appearing in the mechanical behaviour of reinforced

concrete structures under impact load, Proc, of the International Symposium "Mechanics

of Inelastic Media and Structures", Warsaw, September 8-13, 1978, 73-85, PWN, Warszawa 1982.

Н. Н. ПОПОВ, Б. С. РЛСТОРГУЕВ, Дипамический расчет железобетонных конструкций, Стойиздат, Москва 1974.

B. B. BROMS, Stress distribution, crack patterns and failure mechanisms of reinforced concrete members, J. ACI, 61, 12, 1535-1556.

A. RALSTON, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1971.

W. OLSZAK, S, KAUFMAN, C. EIMER, Z. BYCHAWSKI, Teoria konstrukcji sprężonych, PWN, Warszawa 1961.

T. GODYCKI-CWIRKO, Mechanika betonu, Arkady, Warszawa 1982.