Engineering Transactions, 36, 3, pp. 501-517, 1988

Podano dyskretne sformułowanie różnicowe problemu dynamiki zarysowanej belki żelbetowej. Uwzględniono materiałowe efekty dynamiczne. Model odkształcania betonu ujmuje efekt opóźnienia odkształceń plastycznych oraz osłabienie materiałowe z uwzględnieniem d

G. Bąk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

A. Stolarski
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Podano dyskretne sformułowanie różnicowe problemu dynamiki zarysowanej belki żelbetowej. Uwzględniono materiałowe efekty dynamiczne. Model odkształcania betonu ujmuje efekt opóźnienia odkształceń plastycznych oraz osłabienie materiałowe z uwzględnieniem degradacji własności sprężystych. Stal zbrojeniową traktowano jako materiał sprężysto-lepko-idealnie plastyczny z uwzględnieniem opóźnienia plastycznego. Przedstawiono dyskretny model odkształcania zarysowanego przekroju żelbetowego oraz model dynamiczny belki. Podano algorytm wyznaczania przemieszczeń sprężysto-plastycznych. Wskazano na możliwości wykorzystania modelu w teoretycznym opisie wyczerpania nośności strefy ściskanej przekroju krytycznego belki.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

В. Ю. МУРАШЕВ, Трещиностойчивость, жесммкосмь и прогносмь железобемона, Машин­строиздат, Москва 1950.

W. KUCZYŃSKI, Konstrukcje betonowe. Kontynualna teoria zginania żelbetu, PWN, Warszawa 1971.

M. KNAUFF, O obliczaniu przemieszczeń belek żelbetowych metodą dwóch prostych, Wyd. PW, Budownictwo, z. 65, Warszawa 1979.

D. NGO, A. C. SCORDELIS, Finite element analysis of reinforced concrete beams, J. ACI, 64, 3, 152-163, 1967.

J. H. ARGYRIS, G. FAUST, J. SZIMMAT, E. P. WARNKE, K. J. WILLAM, Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy obciążeń niszczących trójwymiarowe konstrukcje żelbetowe, Prace Konferencji „Zastosowanie MES, w Nieliniowych Zagadnieniach Teorii Sprężystości i Plastyczności", Jabłonna, 23-28 wrzesień 1974, 379-445, Ossolineum, 1977.

A. SITKO, Z. SULIMOWSKI, Program MESBET-1 do analizy płaskich ustrojów żelbetowych pod obciążeniem doraźnym, XXXII Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, T. 2, 41-46, Krynica 1986.

L. NILSSON, Impact loading of concrete structures, Chalmers University of Technology, Department of Structural Mechanics, Publication 79: 1, Goteborg 1979.

F. EMRICH, J. HERTER, G. PUFFER, Nonlinear finite element analysis of reinforced concrete beams under impact load in comparison with experimental results, Proc. RILEM-CEB-

IABSE-IAAS-Interassociation Symposium "Concrete Structures Under Impact and Impulsive Loading", II-Proceedings, 455-471. Berlin (West), June 2-4, 1982.

M. J. MIKKOLA, H. S. SINSALO, Nonlinear analysis of reinforced concrete structures, Proc. RILEM-CEB-IABSE-IAAS-Interassociation Symposium "Concrete Structures Under Impact and Impulsive Loading", II-Proceedings, 534-547. Berlin (West), June 2-4, 1982.

J. GHABOUSSI, W. A. MILLAVEC, J. ISENBERG, R/C structures under impulsive loading J. Structural Enging., 110, 3, 505-522, 1984.

E. A WITMER, H. A. BALMER, J. W. LEECH, T. H. H. PIAN, Large dynamic deformations of beams, rings, plates and shells, AIAA J., 1, 8, 1848-1857, 1963.

G. BĄK, B. KOPYŚCIŃSKI, A STAŃCZYK, A. STOLARSKI, Analiza numeryczna dynamicznie obciążonych belek i płyt sprężysto-plastycznych metodą różnic skończonych, Biul. WAT, nr 6 (394), 101-120, czerwiec 1985.

G. BĄK, A. STOLARSKI, Metoda różnicowa w dynamice zarysowanych belek żelbetowych, Biul, WAT, nr 10 (350), 55-68, październik 1981.

G. BĄK, A. STOLARSKI, Niestandardowa idealizacja dynamicznego zachowania betonu dla Jednoosiowego ściskania, Rozpr. Inż., 36, 2, 1988.

G. BĄK, A. STOLARSKI, Delayed yield effect in dynamic flow of elastic visco-perfectly plastic material, Arch. Mech., 37, 4-5, 285-302, 1985.

P. PERZYNA, The constitutive equations for rate sensitive plastic materials, Quart. Appl. Math., 20, 321-332, 1963.

J. D. CAMPBELL, The dynamic yielding of mild steel, Acta Metall., 1, 706-710, 1953.

J. KLEPACZKO, Dane o własnościach plastycznych stali konstrukcyjnych podczas obciążeń dynamicznych, Sprawozdanie IPPT, Warszawa 1980.

G. BĄK, Bezpośrednia metoda różnicowa w dynamice konstrukcji sprężystych, Mechanika i Komputer, T. 5, 159-175, Warszawa 1983.