Engineering Transactions, 37, 4, pp. 651-673, 1989

Analiza Własności Tłumiących Odkształcalnych Ośrodków Perforowanych Wypełnionych Cieczą

S.J. Kowalski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

R. Kuc
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

G. Musielak
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

Celem pracy jest analiza własności tłumiących ośrodków perforowanych wypełnionych cieczą lepką. Na podstawie drgań swobodnych oraz drgań wymuszonych siłą harmoniczną elastycznego perforowanego walca nasyconego cieczą bada się wpływ lepkości cieczy na własności tłumiące ośrodka. Analizuje się wpływ współczynnika tłumienia na efekt wibroizolacji, tj. na współczynnik przenoszenia siły. Wyniki przedstawiono na wykresach.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. J. KOWALSKI, R. KUC i G. MUSIELAK, Analiza własności wibroizolacyjnych odkształcalnych ośrodków perforowanych wypełnionych cieczą, Rozpr. Inż., 36, 3, 1988.

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a fluid saturated porous solid, I. Low-frequency range, J. Acoust. Soc. Am., 28, 2, 1956.

S. J. KOWALSKI, Identification of the coefficients in the equations of motion for fluid-saturated porous medium, Acta Mechanica, 47, 1983.

M. KURASHIGE, Transient response of fluid-saturated poroelastic layer subjected to a sudden fluid pressure rise, Trans. ASME, J. App. Mech., 49, 1982.