Engineering Transactions, 37, 4, pp. 627-649, 1989

Optymalne Sprężenie oraz Kształtowanie Tarcz Wirujących ze Względu na Kruche Zniszczenie w Warunkach Nieustalonego Pełzania

A. Ganczarski
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

J. Skrzypek
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy analizuje się różne rodzaje kruchego zniszczenia wirującego, lepko-sprężystego krążka o zmiennej grubości, obwodowo sprężonego, w zależności od wielkości wstępnego wcisku obręczy sprężającej. W szczególnych przypadkach dysku o stałej grubości optymalnie sprężonego oraz dysku o zmiennej grubości optymalnie ukształtowanego przy dowolnym sprężeniu, pierwsze makropęknięcie pojawia się na obu brzegach jednocześnie. Zaprezentowany w pracy numeryczny algorytm pozwala znacznie zwiększyć czas życia krążka: Zadanie zostało sformułowane i rozwiązane przy użyciu teorii płynięcia (hipoteza umocnienia zależnego od czasu) oraz kontynualnej mechaniki zniszczenia.

Full Text: PDF

References

V. K. ARYA, N. S. BHATNAGAR, Creep analysis of rotating orthotropic disks, Nud. Engng. Des., 55, 4, 1979.

V. K. ARYA, K. K. DEBNATH, N. S. BHATNAGAR, Non steady creep analysis of orthotropic rotating disk, Proc. Natn. Acad. Sci. lndia, A51, 2, 1981.

J. BIAŁKIEWICZ, Dynamic creep rupture of a rotating disk of variable thickness, Int. Mech. Sci., 28, 10, pp. 671-681, 1986 (printed in Great Britain).

J. T. BOYLE, J. SPENCE, Stress analysis for creep, London, Boston, Butterworths 1973.

A. E. JOHNSON, J. HENDERSON, B. KHAN, Complex-stress creep, relaxation and fracture of metallic alloys, Department of Scientific and Industrial Research of National Engineering Laboratory, Edinburg 1962.

Л. М. КАЧАНОВ, Осиовы механики разрчшеиия, Издат. Наука, Москва 1974.

H. KOPECKI, J. WALCZAK, The energy dissipation barrier as a criterion of creep failure of rotating disks, Arch. Bud. Masz., 4, 1976.

Y. MASUO, H. SATO, A probabilistic treatise of rupture of brittle rotating disks, Bull. J. S. M. E., 22, 172, 1979.

F. K. G. ODQVIST, Mathematical theory of creep and creep rupture, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, 1966.

R. K. PENNY, D. L. MARRIOTT, Design for creep, McGraw-Hill, Maidenhead-Bakshire 1971.

E. L. ROBINSON, Effect of temperature variation on the long time rupture of steel, Trans. ASME, 74, s. pp. 777 780, 1952.

S. TIMOSZENKO, J. N. GOODIER, Theory of elasticity, McGraw-Hill Book Comp. Inc., pp. 77-78, 1951.

S. TSUDA, E. SHIRATORI, K. IKEGAMI, Trans. Japan, Soc. Mech. Engrs, A45, 398, 1979.

В. П. СДОБЫРЕВ, Кримерий длимельной прочносмш для иекоморых жароирочиых силовов ири сложном иапряженном сосмоянии, Известия АН ССР, Мех. и машиностр., 6, 1959.

J. WALCZAK, J. SIENIAWSKI, K. BATHE, On the analysis of creep stability and rupture, Comp. Struct., 17, 5-6, pp. 783-792, 1983.

H. A. ZIEBARTH, Calculation of turbine rotors in secondary creep range, Comp. Struct, 17, 5-6, pp. 809-818, 1983.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland