Engineering Transactions, 37, 3, pp. 533-546, 1989

Analityczno-Wykreślna Metoda Wyznaczania Czasu Predyspozycji Tworzyw Sztucznych do Obciążeń Stałych i Zmiennych

M. Nowak
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

Przeprowadzono oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wytrzymałości na zmęczenie dziesięciu rodzajów konstrukcyjnych tworzyw sztucznych w różnym czasie ekspozycji próbek. Wyniki pomiarów opisano równaniami empirycznymi. Skonstruowano wykresy we współrzędnych „czas starzenia - współczynnik odporności na zmęczenie", które uwzględniają różną w czasie wrażliwość materiału na rozciąganie i zmęczenie. Odciętą punktu wykresu o maksymalnej wartości funkcji nazwano czasem predyspozycji i zaproponowano go jako kryterium stosowania stałych lub zmiennych obciążeń.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

PN-79/C-89027 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym zginaniu.

M. NOWAK, Uber die gekurzte und beschleunigte Methode der Alterungsversuche an Polyamid 6 unter dem Aspekt der Ermudungsfestigkeit, Plaste und Kautschuk, 28, 9, 524-527, 1981.

M. NOWAK, Wykresy kinetyki starzenia politereftalanu etylenowego wzmocnionego włóknem szklanym, Arch. Nauki o Materiałach, 5, 4, 191-203, 1984.

S. KOCAŃDA, J. SZALA, Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN, Warszawa 1985.

S. B. RATNER, Stale fizyczne tworzywa sztucznego określające jego przydatność użytkową, w wyrobach, Polimery - Tw. Wielk., 26, 11-12, 417-425, 1981.

A. WŁOCHOWICZ, M. LINEK, Wpływ temperatury i szybkości rozciągania na wytrzymałość włókien poliestrowych o niskim stopniu orientacji, Mech. Teoret. Stos., 19, 2, 239-252, 1981.

A. WŁOCHOWICZ, Zmiany fizycznej mikrostruktury włókna poliamidowego wywołane dekohezją zmęczeniową w miejscu zerwania, Zesz. Nauk. Politech. Łódzkiej, 122, Włókiennictwo, 19, 1969.

С.Н.ЖУРКОВ, Э.Е.ТОМАШЕВСКИЙ, Временная зависимосмь прочноми при различных режсимах назружения, Сборник „Некоторые проблемы прочности твердного тела”, AH CCCP, 68-75, 1959.

PN-81/89034 Tworzywa sztuczne: Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu.

M. NOWAK, Analityczny opis starzenia poliamidu 6 niszczonego zmęczeniowa, Mech. Teoret. i Stos., 19, 3, 435-454, 1981.

F. GATTO, L’interpretazione statistica delle prove di fatica, Alluminio, 24, 6, 543-554, 1955.

M. NOWAK, Wytrzymałość tworzyw sztucznych, Pol. Wrocławska, Wrocław 1987.

M. NOWAK, Modyfikacja wykresów zmęczenia tworzyw termoplastycznych uwzględniająca efekty starzenia, Rozpr. Inżyn., 34, 1-2, 97-111, 1986.