Engineering Transactions, 38, 1, pp. 141-155, 1990

Optymalne Kształtowanie Przekrojów Dwukomorowych

T. Gibczyńska
Politechnika Rzeszowska, Instytut Budowy Maszyn, Rzeszów
Poland

P. Bereza
Politechnika Rzeszowska, Instytut Budowy Maszyn, Rzeszów
Poland

V. Franciosi
Neapol
Italy

W pracy przedstawiono optymalizację ze względu na ciężar dźwigara, o przekroju dwukomorowym, poddanego zginaniu ze skręcaniem. Przeprowadzono analizę porównawczą otrzymanych wymiarów przekroju z optymalnymi wymiarami przekroju skrzynkowego obciążonego takim samym układem uogólnionych sil.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

P. BELLI, M. BRIGANTE, V. FRANCIOSI, Verifica alla stato limite ultimo per formazione di meccanismo nei ponti a travata con sezione retta sottile chiusa, Construzioni Metalliche, 3, 1981.

T. GIBCZYŃSKA, Zagadnienia optymalnego kształtowania przekrojów cienkościennych dźwigarów skrzynkowych, Zesz. Nauk., 4, Kraków 1980.

V. FRANCIOSI, Le travi con sezione a parete sottile pluriconnessa, Universita di Napoli, 1969.

V. FRANCIOSI, Fondamenti di scienza delle construzioni, vol. 2, 3, Napoli 1978.

Ц.Н. КАН, Я.Г. ПАНОВКО, епементы строительной механики тонкостенных конструкций, Оборонгиз, 1952.

S.P. TIMOSHENKO, J.M. GERE, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.