ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Radwańska, M., Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli i Ośrodek ETO, Kraków, Poland