ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Cvetković, M., Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Geomechaniki Górniczej, Kraków, Poland